Norvel je prepoznat kao centar koji ima velikog iskustva u domeni rane detekcije i rane intervencije kada su u pitanju anksiozni poremećaji i depresija. Najčešće nam se javljaju mladi i odrasli koji se bore dugi niz godina s anksioznim simptomima i poremećajima, no našim specijaliziranim pristupom mnogi se sada odlučuju na ranije javljanje, te uz farmakologiju (ako je do toga došlo) obavezno kreću i na psihološki tretman, što daje odlične rezultate.

Kada je u pitanju rana intervencija, sve više roditelja koristi usluge stručnog savjetovanja i ne dopuštaju si da čekaju da određeno stanje “prođe”, već reagiraju. Za takve roditelje možemo reći da su ključ prevencije kada je u pitanju mentalno zdravlje djece. Prije nekoliko godina čest odgovor roditelja i odgajatelja na određeno stanje je bio – ma proći će, to je faza, samo je nervozan/na ili stidljiv/a. No, roditelj koji nije adekvatno educiran o dječjem razvoju ili mentalnom zdravlju, ne može to znati sa sigurnosti. Može čekati da stanje „prođe“; no ako to nije faza, razvija se mogućnost za mnogo teže probleme i poteškoće s kojim se dijete može nositi. Takve poteškoće mogu biti povezane s povlačenjem u sebe, razvojem loše slike o sebi, ne snalaženjem u stresnim situacijama, vršnjačkim nasiljem, lošom socijalizacijom, nemotiviranosti, čestim promjenama raspoloženja, agresijom, zloupotrebom opijata, a značajan faktor da nešto nije u redu je i promjena u akademskom uspjehu. Ono što još primjećujemo kao promjenu je da se roditelji sve više javljaju jer žele raditi na sebi, osobito kada primjećuju da njihova anksioznost, ili neko drugo psihološko stanje, lako prelazi na djecu, te djeca tako uče isti neadekvatan obrazac nošenja s problemima.

Ozbiljna anksioznost koju ne liječimo s vremenom biva gora, ne bolja.  Dijete ili odrasla osoba uči da izbjegavanje djeluje u reduciranju osjećaja anksioznosti, barem na kratko. No, kada izbjegavamo mi zapravo anksioznosti omogućujemo da bude još jača i otpornija na promjenu. 

Sve to govori, da dok je problem mali, bolje se tada posavjetovati, nego čekati da problem postane ozbiljan. Ni jedan stručnjak ne može obrnuti proces funkcioniranja djeteta ili mlade osobe samo tako. Tek tada je potrebno ulaganje truda da bi se promijenilo unutarnje funkcioniranje osobe. To će najbolje znati odrasli koji se bore sa simptomima depresije i anksioznosti dugi niz godina. U takvim situacijama je svakako potrebna stručna i odgovorna pomoć, jer za probleme u toj fazi ne postoji jednostavno ili lako rješenje.

Anksioznost je normalan i zdravi psihološki odgovor na neku prijetnju iz okoline. Anksiozni poremećaj nastaje kada razvijemo neadekvatne anksiozne odgovore na situacije u kojima se većina nosi s lakoćom.

 

Izvještaj Child Mind instituta o mentalnom zdravlju djece i mladih govori nam kakva je situacija kada je u pitanju anksioznost, kako se razvija, koji je rizik od neliječene ili zanemarene anksioznosti i koji je efikasan tretman. U posljednjih 10 godina za 17% se povećao broj dijagnoza anksioznog poremećaja kod djece. To nam svakako govori da je situacija više nego ozbiljna.

Imajmo na umu da i djeca brinu i da njihova briga može otići u smjeru pretjerane kontrole i izbjegavanja. 


PREVALENCIJA

Anksiozne probleme ima oko 30% djece i adolescenata, od toga 80% njih nikada ne dobije pomoć.

Anksiozni problemi su blagi za 48%, umjereni za 37% i ozbiljni za 15% mladih.

Kod studenata koji traže pomoć kada je u pitanju mentalno zdravlje, anksioznost je najčešći problem (48%), prati je stres (39%).

NEDOSTATAK PREPOZNAVANJA

Kada se detektiraju problemi s mentalnim zdravljem koji su povezani s anksioznosti, nažalost mnogi simptomi ne budu tretirani do tada godinama.

Anksioznost često biva prepoznata kao neki drugi problem, što u konačnici rezultira neefektivnim tretmanom, ili biva ignorirana. Prepoznaje se često kao suprotstavljanje ili agresivno ponašanje, problemi s koncentracijom ili pažnjom

RAZVOJ

Separacijska anksioznost i specifične fobije se javljaju u dobi od 11 godina, a socijalna anksioznost u dobi od 14 godina. Govorimo o prosjeku, te naše iskustvo pokazuje da djeca već od 8 godina mogu imati početne znakove neadekvatnih odgovora u određenim situacijama.

SOCIJALNE MREŽE

Veće emocionalno ulaganje u socijalne mreže kao facebook, instagram ukazuju na jasnu korelaciju s visokom razinom anksioznosti.

TRETMAN

Kombiniranje bihevioralne terapije i farmakoterapije efektivno je u 80% slučajeva socijalne anksioznosti, generalizirane anksioznosti i paničnog poremećaja.

Kognitivno-bihevioralni tretman za anksiozne poremećaje pokazuje uspješne rezultate dugi niz godina za 93% sudionika.

Kognitivno bihevioralna terapija je znanstveno utemeljena terapija, bazirana na ideji da naše misli i naše ponašanje utječu na to kako se osjećamo.

RIZIK

50% mladih koji sebe opisuju kao “stidljive”, ili ih roditelji tako opisuju, 12% od njih zadovoljava klinički kriterij socijalne anksioznosti.  Znači, većina “stidljive” djece nije anksiozna, no mnogo djece je i svakako ne vrijedi vjerovanje da će to “prerasti”.

Anksiozni poremećaj je povezan s upotrebom droga i opijata.

Kada adolescent s depresijom ima i socijalnu anksioznost, to je izrazito povezano sa suicidalnim idejama, pokušajima suicida i puno jačim depresivnim simptomima.

Izvor i detaljnije pročitajte na childmind.org/2018report


 

O Norvelu – centru za savjetovanje i istraživanje

Norvel je psihološki centar koji je nastao da bi pomagao djeci i obiteljima koji se bore s mentalnim zdravljem. Dao si je  zadatak boriti se protiv stigme povezane s traženjem pomoći kada je u pitanju mentalno zdravlje. Norvel se također bori i protiv ideje da su problemi mentalnog zdravlja lako rješivi te da svatko, bez stručne edukacije, može biti osoba koja se bavi mentalnim zdravljem. Imajte na umu da i psiholog i psihijatar nakon svog školovanja dalje ulaže u sebe da bi se usavršili u određenom području, osobito kada je u pitanju savjetovanje i terapija. Nismo svi za sve. 

Osim terapijskog rada, znanstveno smo orijentirani, te provodimo istraživanja vezana za kvalitetniju dijagnostiku i procjenu, pravovremeno reagiranje stručnjaka kada je u pitanju mentalno zdravlje, razvoj djece i psihologiju ličnosti.

Trudimo se povećavati standarde brige za mentalno zdravlje, pratiti najnovija istraživanja na području kognitivnih procesa, anksioznih problema, razvoja ličnosti, roditeljstva i brige o djeci. Pomažemo djeci i odraslima koji se bore s depresijom i anksioznosti da dosegnu svoj puni potencijal i da ih ne ograničava njihovo trenutno stanje. Pomažemo pojedincu da stekne znanja, vještine i samopouzdanje da u budućnosti može pomoći sam sebi. 

Ako imate sumnje, bolje je podijeliti problem sa stručnjakom dok je mali i dobiti kvalitetnu informaciju i uputu. Mentalno zdravlje je izrazito važno za svakodnevno funkcioniranje i odnose kroz život.  

 

 

css.php